Nosaltres utilitzem cookies, acepta l'ús de cookies Política de cookies
Sagalés
 

Origen Destí
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1


CONDICIONS GENERALS I POLÍTICA DE PRIVADESA

Empresa Sagalés, S.A. (d'ara endavant Sagalés) amb domicili en la Plaça de Tetuan, 30 *entl. 1ª amb CIF A-08005696 representada per Francisco Sagalés Sala amb NIF 37.607.156-V posa a disposició en el seu lloc web www.sagales.com (i en els *subsitios i dominis relacionats) determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.
Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús de l'assetjo web de Sagalés per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.sagales.com en totes i cadascuna de les pàgines perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït la lectura d'aquestes i el seu correcte consentiment. En alguns formularis es demanarà consentiment exprés d'acceptació d'aquestes condicions.
Empresa Sagalés, S. a. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla núm. 20702, foli 179, tom 345, del Llibre de Societats de 30-8-1941
L'accés al web de Sagalés implica l'acceptació sense reserves de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre íntegrament. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que ofereix el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals:
PRIMERA.- El lloc web de Sagalés ha estat realitzat amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre les activitats de Sagalés, poder contactar amb la mateixa per sol·licitar informació addicional i oferir la possibilitat d'adquirir els productes que s'ofereixen, la venda dels quals es regirà per les condicions generals de contractació específiques per a cada cas.
SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
2.1.- La utilització del web de Sagalés no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en www.sagales.com on caldrà que es registri omplint un formulari bàsic. Aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús del present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament Sagalés prohibeix els següents:
2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Sagalés o a tercers.
2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")
2.2.- Sagalés podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.
TERCERA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en est assetjo web han estat elaborats i inclosos per:
3.1.- Sagalés utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Sagalés únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
3.2.- Tercers aliens a Sagalés, bé mitjançant col·laboracions directes en el lloc web o bé presents a través de hiperenllaços o links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels quals no és titular Sagalés. Sagalés en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links o hiperenllaços. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaços en el seu lloc web a l'assetjo web de Sagalés no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit assetjo web.
3.3.- Sagalés es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.
QUARTA.- RESPONSABILITAT.-
4.1. Sagalés en cap cas serà responsable de:
4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis de l'assetjo web estiguin constantment operatius
4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
4.2.- Sagalés es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Sagalés col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.
CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA.- Sagalés és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Sagalés, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Sagalés. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Sagalés -els continguts propis, la programació i el disseny de l'assetjo web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Sagalés
SEXTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.- Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
SETENA.- En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Sagalés podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Sagalés
VUITENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (*LOPD).
De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Sagalés informa que les dades de caràcter personal seran incorporats a un fitxer titularitat de l'Empresa Sagalés, S. a., amb la finalitat de permetre la correcta execució dels serveis que l'usuari desitgi contractar i perquè Sagalés, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
Si no desitja que Sagalés, en el marc de les seves activitats, pugui utilitzar les seves dades personals amb finalitats promocionals, inclòs l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, marqui amb una "X" la casella corresponent en el formulari.
Sagalés garanteix a totes les persones interessades les dades de les quals siguin objecte de tractament conforme a l'anterior, que ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.
Les persones interessades podran, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets *podria realitzar-ho dirigint-se, a aquest efecte, a Sagalés, mitjançant un escrit dirigit a l'atenció del Responsable de Protecció de Dades a Sagalés, Apartat de Correus 31, 08100 de Mollet del Vallès, o ben remetent un correu electrònic a l'adreça següent: lopd@sagales.com.
L'usuari pot accedir a les seves dades i requerir, en qualsevol moment, una còpia d'aquests, que estiguin en possessió de Sagalés, per a la seva revisió, modificació o actualització. L'usuari certifica que la informació que consigni en el formulari de registre és certa i completa. Així mateix, l'usuari accepta que és l'únic responsable de mantenir actualitzada aquesta informació.


ENLLAÇOS PATROCINATS
http://www.sagales.com - info@sagales.com - 902 13 00 14
Condicions generals - Política de cookies