1. inici
 2. Ofertes de feina
 3. Responsable de Projectes

Responsable de Projectes

En dependència de la Direcció d’Innovació, les seves funcions serán:

 • Definir i gestionar els projectes tecnològics de l’organització. 

 • Supervisar d’inici a fi els projectes, planificant i executant cada una de les fases dels projectes 

 • Ésser l’enllaç amb totes les àrees implicades tant internes a l’empresa com de proveïdors externs a l’organització. 

 • Garantir el compliment de les fases en el calendari establert. 

 • Planificar els objectius respectant el pressupost i els terminis establerts. 

 • Participar i supervisar l’execució exitosa de cada etapa del projecte. 

 • Proposar solucions davant de qualsevol incidència que sorgeixi per garantir l’entrega del projecte en els paràmetres que han estat definits. 

 • Pressupostar els projectes i cenyir-se el màxim possible. 

 • Documentar i mesurar el progrés de cada fase del projecte 

 • Elaborar  el pla de manteniment per a cada projecte un cop finalitzat 

 • Estudiar les ofertes del mercat, analitzar els costos i valorar proveïdors 

 • Garantir la integritat i seguretat de la informació en tots els projectes. 

 

A qui busquem?

El candidat ha de ser una persona:

 • Proactiva: obert al canvi, flexible i adaptable. Amb iniciativa i creativitat. Autodidacta. Interès per la innovació.  

 • Responsable: persona rigorosa i detallista, ha de ser conscient del nivell de responsabilitat que comporta la realització de les seves tasques. Orientada al client intern amb gran capacitat de visió de negoci. 

 • Gestió de l’estrès: autocontrol. Habituat a alt  volum de feina i tasques. Capacitat de reacció davant de possibles inconvenients. 

 • Analítica: alta capacitat analítica i resolutiva. Capacitat de síntesi.  

 • Resolutiva: capacitat per resoldre problemes i incidències. Capacitat per prioritzar en les tasques encomanades. 

 • Competència tecnològica: capacitat per adaptar-se amb facilitat, rapidesa i eficacia als canvis tecnològics. 

 • Aprenentatge continu: capacitat d’anar adquirint nous coneixements i reciclar-se professionalment 

 • Gestió de sistemes d’informació: Capacitat per a gestionar els sistemes d’informació. 

 • Tractament de dades qualitatives i quantitatives: capacitat per a manejar amb facilitat informació en forma de dades estadístiques quantitatives i qualitatives 

 • Gestor i planificació de recursos: capacitat per gestionar recursos tecnològics, econòmics, temporals i humans. 

 

Requisits mínims

 • Diplomatura o grau universitari en l'àmbit de l’enginyeria, amb experiència laboral desenvolupant les anteriors tasques d’almenys 2 anys.

 

Què t’oferim?

 • Incorporació immediata en una empresa líder en el seu sector
 • Flexibilitat horària
 • Seu de treball a les oficines de Sagalés (Mollet del Valles)
 • Sou acord amb l’experiència aportada

Sagalés és una empresa socialment responsable. És per això que està compromesa amb la creació i el desenvolupament d’un entorn inclusiu en el qual donem la benvinguda a totes les candidatures sense discriminació per raó d’edat, gènere, diversitat funcional, orientació sexual, creences religioses o qualsevol altra circumstància personal aliena a les característiques del lloc.