Previous Next
Lliscar horitzontalment per a visualitzar totes les pestanyes

SAGALÉS és el resultat d’una agrupació d’empreses de transport de viatgers

Els primers antecedents de l’activitat econòmica daten de l’any 1641, quan es traslladava els pagesos perquè venguessin en diferents mercats. Amb la industrialització, 50 anys més tard però encara amb les primeres generacions al capdavant, els Sagalés es dedicaven, com a artesans, al negoci de paraires. Així es van crear les primeres rutes, per portar glaç extret dels pous de les muntanyes de Moià fins a Barcelona, que esdevingueren les primeres xarxes que intercomunicaven diverses poblacions. Ja entrats al segle XVIII va començar el transport amb carros, tartanes i diligències. El segle XIX va estar marcat per la incorporació dels primers vehicles de motor, fet que va originar els serveis regulars I va facilitar en gran manera la difusió del transport.

Amb la Guerra Civil es va col·lectivitzar l’empresa. Un cop acabada la guerra, es van recollir restes de vehicles per tornar a començar l’activitat. De fet, és el 8 d'agost de 1941 quan es constitueix l’empresa pròpiament dita. A partir d’aquí, Sagalés comença a funcionar a través de diferents filials, per tal d’operar els serveis urbans de poblacions importants com ara Granollers o Manresa. Malgrat l’etapa postfranquista, la crisi del petroli i la crisi econòmica postolímpica, Sagalés ha continuat al capdavant del sector del transport I ha ampliat la seva oferta amb serveis discrecionals, serveis turístics ocasionals, transport d’obrers, servei escolar, entre d'altres.

 

Els Sagalés es dedicaven, com a artesans, al negoci de paraires. Així es van crear els primers recorreguts

Durant els més de 375 anys d’història de l’empresa, totes les generacions l’han situada al capdavant del sector de la mobilitat de les organitzacions, esdeveniments i necessitats de transport més importants de Catalunya. Alguns fets destacats en aquest sentit són la implantació de la primera T-10 de l’Estat als anys 80, o la implantació de rampes per a persones amb mobilitat reduïda i de targetes amb xip als anys 90. Hem rebut reconeixements per ser una de les empreses més antigues de Catalunya, per l’associacionisme empresarial i per la trajectòria empresarial. Hem rebut la Medalla d’Or al Mèrit en Transport de Viatgers, la Placa al Mèrit en el Transport per la Generalitat de Catalunya, I el premi Marketing Winners, entre d’altres.


LES NOSTRES MARQUES

Transport públic de la conurbació de Granollers.

Més informació

Transport interurbà de l'illa de Mallorca de les zones de Llevant i Migjorn.

Més informació

Transport urbà de la ciutat de Manresa.

Més informació

Transport urbà de Vic.

Més informació

Transport urbà de la ciutat de Lloret de Mar.

Més informació

Sortides i paquets turístics.

Més informació

Transport sanitari

Més informació

Servei públic de préstec individual de bicicletes de pedaleig assistit. 

Més informació

Servei privat de bicicleta compartida a Eivissa.

Més informació

SAGALÉS AVUI

Sagalés és avui el resultat d'una agrupació d'empreses que engloba diverses activitats, és el transport regular de viatgers per carretera l'activitat principal i l'origen de la marca. Sagalés transporta més de 23 milions de viatgers entre els diferents serveis de transport per carretera: serveis regulars (urbans i interurbans), escolar, discrecional i turístic. Les altres activitats relacionades amb la firma són el transport sanitari, la gestió de contractes de bicicleta pública,  l'agència de viatges, els serveis de tallers i manteniment, els serveis d'administració, de paqueteria, la gestió d'estacions d'autobusos i d'aparcaments, la promoció i gestió immobiliària. A Sagalés som experts en mobilitat i treballem amb una clara orientació cap al creixement i la innovació per a estar sempre al capdavant del sector. L'empresa està formada per un equip de professionals de prop de 1.280 persones i disposa d'una flota pròpia de més de 700 vehicles moderns i d'alta qualitat.

L’àmbit d’actuació actual cobreix gran part del territori de Catalunya així com les Illes Balears i el País Basc. Actualment compta amb diferents bases operatives a Catalunya (al Vallès, Osona, el Bages, el Barcelonès, el Maresme, La Selva i Lleida), a les Balears (Mallorca i Eivissa) i al País Basc (Bilbao). A Catalunya i Eivissa, a més de gestionar les operacions de les diferents empreses, també hi ha els tallers propis des d’on es coordina i executa tota l’assistència tècnica de la flota de vehicles i instal·lacions. Els centres de manteniment treballen conjuntament amb els principals fabricants per estar a l’avantguarda de les novetats del sector i assistir tècnicament de la manera més eficient i sostenible als vehicles de la flota les 24 hores, cada dia de l’any.

Pel que fa al transport de viatgers per carretera, Sagalés gestiona més de 50 concessions de transport regular, més de 320 línies de transport escolar i les estacions d’autobusos de Sant Antoni de Portmany, Eivissa, Vic, Manresa, Granollers i Caldes de Montbui. Des de la Divisió de Discrecional es dóna solució a tot tipus de necessitats de mobilitat: trasllat de particulars, associacions, centres educatius, empreses, agències de viatges i operadors turístics. Els serveis discrecionals operats per la firma van des de sortides de menys d’un dia fins a circuits de llarga durada per Europa, passant per operacions de coordinació i desenvolupament d’actes multitudinaris (serveis a congressos, fires, creuers i altres).

Mitjançant la seva agència de viatges, la firma és especialista en el disseny i comercialització de rutes turístiques i sortides d’un dia a la seva àrea d’influència i compta amb una oferta extensa de serveis entre els quals destaquen les sortides diàries a pistes d’esquí, museus i centres culturals i comercials.


COL·LABOREM

Visió

VISIÓ

Ser una empresa de referència al sector. Oferir serveis amb seguretat i confort per als passatgers i respectant el medi ambient. 

Missió

MISSIÓ

Facilitem la mobilitat de les persones, posant a la seva disposició múltiples models innovadors, sostenibles, de proximitat i confiança.

Valors

VALORS

Els nostres valors són l'esforç, la perseverança, el diàleg, la passió, el compromís i les ganes de fer les coses bé. 

Disposem d’un sistema de gestió Integral de la qualitat que intenta millorar els aspectes organitzatius de l’empresa i la qualitat tècnica; perquè una bona organització beneficia un millor servei, que alhora es tradueix en un producte final de major qualitat. Per tal de satisfer els consumidors i vetllar per ells, la qualitat també es veu reflectida en el fet de tenir cura de la natura i ser respectuosos amb el medi ambient. L’empresa Sagalés té la certificació ISO 9001 de qualitat, l’ISO 14001 de medi ambient, l'UNE 13816 pel bon transport de viatgers i l'ISO 45001 per la prevenció de riscos laborals.

A més, contínuament fem anàlisis de qualitat, elaborem índexs de satisfacció de clients i fem simulacions de compra als nostres serveis, controls de puntualitat per línia i de seguretat per als vehicles I també atenem tots els suggeriments I peticions.

      Descarregar Política de qualitat
      Descarregar Política de seguretat
      Descarregar Política de sostenibilitat


 

CERTIFICATS DE QUALITAT

  • ISO 9001 (Qualitat)
  • ISO 14001 (Medi ambient)
  • UNE 13816 (Qualitat per al transport públic)
  • ISO 45001 (Seguretat i salut laboral)
  • ISO 50001 (Gestió energètica)
  • ISO 39001 (Seguretat viària)
  • ISO 22301 (Continuïtat de negoci)
  • ISO 27001 (Seguretat de la informació)
  • ICTE - UNE 189001 (Compromís de qualitat turística)

El Codi ètic i d’honestedat pretén posar per escrit les normes de conducta que l’empresa ha seguit des de l’inici de la seva activitat a fi de prendre decisions responsables i ètiques.

Aquest codi ètic, conegut i compartit per totes les persones que formen Sagalés, estableix els pilars de comportament i relació interns i externs.

Aquest codi ètic s’emmarca dins del Pla de prevenció penal de Sagalés.

Sagalés posa a la disposició de tots els nostres usuaris un canal de comunicació per denunciar presumptes irregularitats sobre el nostre Codi Ètic i d’Honestedat.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Estem a la teva disposició per a qualsevol dubte o consulta.