1. inici
  2. Notícies
  3. BUSMANRESA RENOVARÀ LA FLOTA AMB LA COMPRA DE 8 NOUS BUSOS 100% ELÈCTRICS

29Juny2021

BUSMANRESA RENOVARÀ LA FLOTA AMB LA COMPRA DE 8 NOUS BUSOS 100% ELÈCTRICS

BusManresa, el servei urbà de Manresa, incorporarà 8 vehicles 100% elèctrics, que s’afegiran als 7 híbrids que ja estan en funcionament. Només en quedaran 3 (els vehicles de reserva) que funcionen amb gasoil.

Durant aquesta setmana s’estan realitzant proves amb un nou model de bus urbà 100% elèctric amb la voluntat d’afegir els resultats de la seva eficiència, autonomia i consum real, tenint en compte l’orografia de la ciutat, en el marc de l’estudi per a la renovació de la flota de busos que s’està duent a terme.

Actualment, el servei de bus urbà de la ciutat, BusManresa, disposa de 18 vehicles, 7 dels quals són híbrids. Dins del pla de renovació de la flota, s’havia projectat comprar dos nous vehicles el 2020, un més el 2021 i tres vehicles més el 2022. En principi, es preveia que fossin híbrids, però tenint en compte que els nous models de busos 100% elèctrics han evolucionat molt des del punt de vista tècnic —sobretot pel que fa a la seva potència i autonomia— es va decidir estudiar la viabilitat de la compra de busos 100% elèctrics. 

Amb les proves que s’han realitzat i l’estudi de viabilitat econòmica, ambiental i de gestió realitzats fins al moment es valora molt favorablement l’adquisició de vehicles elèctrics, ja que tots ells estan donant uns resultats molt positius en aquests aspectes.

Per aquest motiu, a falta del procés de licitació, que definirà el model de bus i el cost unitari definitiu, es decideix que es renovarà  la flota de la concessió de transport públic urbà de la ciutat amb busos 100% elèctrics.

Per tal d’afavorir econòmicament el procés de licitació s’integraran a la renovació els sis busos planificats, més els dos busos previstos per al 2023. Per tant, es fa un procés de licitació en un paquet de vuit nou busos elèctrics per substituir els busos de gasoil actuals.

A partir d’aquesta renovació, la flota del bus urbà de Manresa disposarà de 7 busos híbrids, 8 busos elèctrics i 3 de gasoil. Per tant, pràcticament la totalitat de la flota serà amb autobusos sostenibles mediambientalment. És previst que el procés de licitació comenci les properes setmanes, i els nous vehicles podrien arribar al llarg del 2022. 

Amb aquesta decisió, BusManresa i l’Ajuntament de Manresa fan una aposta clara per l’eficàcia, la confortabilitat i la sostenibilitat, fet que provocarà una reducció dràstica de l’ús de combustibles fòssils en la flota d’autobusos urbans, per tant, d’emissions contaminants, i també una reducció molt important de soroll, fet que millora la confortabilitat tant dels usuaris del transport públic com de la resta de persones. 

AQUESTA SETMANA, UNA NOVA PROVA
El bus elèctric que aquesta setmana s’està provant està realitzant el test sense viatgers i seguint els recorreguts de diferents línies del servei per tal de valorar la seva adaptabilitat als diferents itineraris. Està identificat com a “bus en proves” i es tracta del model Volvo 7900 elèctric, que disposa d’un motor elèctric de 200kw per a la seva propulsió. Disposa d’un sistema d’emmagatzemament d’energia mitjançant bateries de ió-liti, amb una energia instal·lada de 330kwh i una potència de càrrega de 150kw. Aquest model permet tant la càrrega ràpida en parada com la càrrega mitjançant cable, fet que dóna molta flexibilitat a l’hora de la planificació operativa.