1. inici
  2. Notícies
  3. L’ATM VA APROVAR LA REDUCCIÓ TEMPORAL DE TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2022

27Juliol2022

L’ATM VA APROVAR LA REDUCCIÓ TEMPORAL DE TARIFES DEL TRANSPORT PÚBLIC DE SETEMBRE A DESEMBRE DE 2022

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va acordar en reunió extraordinària del Consell d’Administració la reducció del preu dels principals títols de transport públic integrat. Els nous preus s’aplicaran en la compra de títols des del dia 1 de setembre i fins al 31 de desembre de 2022. 

El Real Decret llei 11/2022, de 25 de juny, i l’Ordre Ministerial de 15 de juliol, impulsades pel govern espanyol, contemplen l’aplicació de reducció de preu al transport urbà i interurbà d’un 30% dels abonaments i títols multiviatge. En conseqüència, les administracions consorciades en el si de l’ATM (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i AMB) han decidit implantar la mesura i complementar amb un altre 20% la reducció del preu dels títols integrats més recurrents: els abonaments mensuals (T-usual) i trimestral per a joves menors de 25 anys (T-jove), així com les seves versions per a famílies monoparentals i nombroses, i el títol per a persones en situació d’atur. Pel que fa al títol per a usuaris/es menys habituals (la T-casual) no s’aplicarà el descompte complementari i tindrà un descompte del 30%.

La rebaixa de tarifes serà aplicada tant als títols magnètics com als títols amb tecnologia T-mobilitat.

Títols que no varien de preu

Els títols integrats que no varien de preu són: T-familiar, T-grup i T-dia.

Noves condicions de caducitat i bescanvi

Per tal de fer possible la convivència de dues tarifacions cal modificar la caducitat dels títols de 2022. En aquest sentit, s’ha acordat que tots els títols adquirits l’any 2022 seran vàlids només fins al 15 de gener de 2023, excepte la targeta T-16 i la targeta T-verda que tenen la seva pròpia caducitat.

Els títols adquirits durant l’any 2022 i sense començar a utilitzar (siguin adquirits amb tarifes de gener o de setembre de 2022) es podran bescanviar per títols de la mateixa classe de l’any 2023 fins a la data del 31 de març de 2023. S’haurà d’abonarla diferència de preu i en cas de no haverhi diferència entre el preu d’adquisició del títol i el nou preu o ser negativa, es podran bescanviar, sense cap transacció monetària ni compensació als centres d'atenció al client dels principals operadors de transport.

Per a més informació consultar aquí.